top of page
Analýzy a testování

Ostatní zkoušky a služby

 

 • Tribotest (tribometr CETR UMT Multi-Specimen Test System, metody Pin-on-disc, Ball-on-disc, ohřev 25-1000°C, komora s inertním plynem)

 • Scratch test (scratch tester CETR UMT Multi-Specimen Test System, hrot Rockwell C, SW UMT)

 • Měření profilů a drsnosti povrchu (mechanický profilometr Bruker DektakXT)

 • čelní zkouška prokalitelnosti - Jominiho zkouška

 • zkouška ochlazovací rychlosti kalicích médií – Quench test

 • měření smáčivosti

 • nanomlýnek

 • pece pro keramiku

 • sušárna

 • měření zákalu a propustnosti; BYK Dual-Haze; 

 • měření a záznam drsnosti povrchů dle všech typů hodnot R; TR-110 ruční drsnoměr;

 • příprava metalografických vzorků pro optickou a elektronovou mikroskopii (řezání, preparace za tepla či za studena, ruční či přístrojové broušení a leštění, leptání); přístrojové vybavení a spotřební materiál zn. Struers (automatická bruska/leštička Tegramin 25, poloautomatická přesná pila Struers Secotom - 50, lis Citopress - 1, elektrolytická leštička Lectropol 5);

 • tepelné zpracování – elektrické komorové pece do 1200°C, resp. 1400°C

 • plazmou asistované CVD, magnetronové naprašování povrchů, povlaky Cr, Al, Ag, B, C aj., plyny: dusík metan, argon, kyslík, vodík

bottom of page