top of page
Analýzy a testování

Nedestruktivní zkoušení

 • kapilární (PT) a magnetické zkoušky (MT) – barevná i UV diagnostika povrchových vad součástí; penetranty KD-SCHECK Karl Deutsch, UV osvětlení SB-100P/F, indikační media Chemetall, střídavý elektromagnet; MH-05 měření zbytkového pole po demagnetizaci;

 • nedestruktivní měření hloubky trhlin do 50 mm prostřednictvím elektrické vodivosti; Trhlinotest JK1;

 • UZ měření tloušťky stěn s přístupem z jedné strany; UZ tloušťkoměr DIO-570;

 • UZ měření tvrdosti - UCI tvrdoměr typ KT (ultrazvukové měření tvrdosti přímou metodou HV10 a HV1 na hotových výrobcích, dílech v montážních celcích, rozměrných dílech, nepřístupných místech);

 • UZ defektoskopie – hledání vnitřních vad, impulsní odrazová metoda, metoda Phased Array; UZ strukturoskopie – měření rychlosti šíření UZ vln (identifikace struktury, identifikace grafitu, měření útlumu, elastických konstant aj.); Defectobook Starmans DIO 1000, Starmans DIO 562; sondy přímé, úhlové, tvarové, PA;

 • měření pomocí vířivých proudů (EC); diagnostika povrchových vad, porezity, struktury (vytvrzení) Al, Cu a dalších kovů a slitin - NORTEC 1000, měření tloušťky velmi tenkých vrstev od 1um na vodivých podkladech - POSITECTOR 6000, měření vrstev na kovových podkladech (i Ni na Fe) až do tloušťky vrstev a izolací okolo 120mm – K5;

 • magnetická strukturoskopie - metoda magnetického bodového pólu; strukturoskopy DOMENA B3 a DOMENA gHr, strukturoskop TELIT

 • měření teploty povrchu těles v záporných i kladných hodnotách až 2000 °C - P YROPEN–L laserem zaměřovaný bodový teploměr;

 • vizuální zkoušky (VT); prohlížení nepřístupných míst sondou o průměru 10mm a délce 1m - boroskop ProVision 1000; měrky pro vizuální hodnocení svarů dle EN;

 • hodnocení rentgenogramů; negatoskop Nega 1000, atlas vad odlitků;

 • metoda vířivých proudů (Eddy Current flaw detector Nortec 1000)

bottom of page